راه اندازی سالن آموزش و آشنایی با دستگاهها


شرکت هیوا ، جهت ارائه بالا بردن سطح دانش مشتریان خود ، اقدام به ایجاد فضای مناسب آموزشی نمود.