اس اچ آر-ایلایت-کیوسوئیچتلفیق مناسب اس اچ آر  سریع و بدون درد با نفوذ ایلایت و دستگاه از بین برنده تتو کیوسوئیچ اندیاگ با 3 اختصاصی تتوهای ساه و رنگی و جوانسازی 3500 وات خروجی واقعی - لامپ آمریکایی 500/000 شات اس اچ آر