اس اج آر -ایلایت برند پانورااس اچ آر - ایلایت برند داخلی پانورا

با مجوز رسمی از اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و درمان ایران